Koľko stojí založenie SRO?

Kolik stoji zalozenie sro? Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným (SRO) vyžaduje splnenie určitých požiadaviek a zaplatenie rôznych poplatkov. Náklady na založenie SRO sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho prípadu, ale všeobecne sa pohybujú medzi 2 000 až 4 000 eurami. Poplatky za založenie SRO zahŕňajú náklady na notárske poplatky, poplatky za zápis do Obchodného registra, poplatky za vklad do základného imania a poplatky za publikáciu oznámenia o založení spoločnosti v Obchodnom vestníku. Notárske poplatky sú povinné pri zakladaní SRO a zahŕňajú náklady na overovanie podpisov zakladateľov a vyhotovenie zakladateľskej listiny.

založení firmy

Poplatok za zápis do Obchodného registra sa platí pri podaní žiadosti o zápis spoločnosti do registra a zahŕňa náklady na vyhotovenie listu vlastníctva a zápis do registra. Poplatok za vklad do základného imania sa platí pri založení spoločnosti a zahŕňa náklady na vyhotovenie a zápis do základného imania. Poplatok za publikáciu oznámenia o založení spoločnosti v Obchodnom vestníku sa platí za zverejnenie oznamu o založení spoločnosti v Obchodnom vestníku, ktorý je dostupný pre verejnosť. Je dôležité mať na pamäti, že tieto náklady sú orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od konkrétneho prípadu. Dôležité je konzultovať s odborníkmi, aby ste získali presnú predstavu o nákladoch na založenie SRO.

grafy

Spoločnosť s ručením obmedzeným (SRO) má niekoľko výhod, medzi ktoré patria:

  1. Ochrana osobného majetku: Ručenie zakladateľov SRO je obmedzené na vklad do základného imania, čo znamená, že ich osobný majetok nie je ohrozený v prípade dlhov spoločnosti.
  2. Flexibilita: SRO je vhodná pre menšie a stredné podniky, ktoré nepotrebujú veľkú kapitálovú základňu a chcú mať väčšiu slobodu v riadení svojich podnikateľských aktivít.
  3. Nižšie náklady: Náklady na založenie a prevádzku SRO sú nižšie ako u akciovej spoločnosti.
  4. Jednoduchšie riadenie: SRO má menej povinností a regulácií ako akciová spoločnosť, čo uľahčuje riadenie spoločnosti.
  5. Dôveryhodnosť: SRO je dôveryhodným partnerom pre obchodných partnerov a veriteľov, pretože ručenie zakladateľov je jasne definované.
  6. Väčšia právna ochrana: SRO poskytuje väčšiu právnu ochranu pre zakladateľov ako živnostníci.