Podmienky pre žiadosť o dotáciu od štátu

Dôležitá súčasť každej obnovy alebo realizácie rekonštrukcie bytového domu je zohľadnenie rôznych aspektov a krokov k jej úspešnej realizácie. Jednou z najdôležitejších krokov je správna technická analýza, vypracovanie postupov a predpokladaný rámec finančných prostriedkov potrebných na realizáciu obnovy alebo rekonštrukcie bytového domu. Finančné zdroje patria medzi dôležitý ukazovateľ v akom rozsahu sa dané úkony môžu realizovať. V prípade, že je potrebná rekonštrukcia väčšieho rozsahu, a to napríklad pri opravách striech alebo realizácie zateplenia bytového domu, zväčša vlastné zdroje nepostačujú na realizáciu týchto úkonov. V takomto prípade sa využívajú postupy a financovania, ktoré dokážu zabezpečiť časť finančných prostriedkov potrebných na realizáciu obnovy bytového domu.

stiahnuť

Tieto financovania sa realizujú z verejných zdrojov, takže sa jedná o dotácie od štátu. Tieto dotácie sa realizujú vo forme nenávratného príspevku, slúžiaceho na odstránenie systémových porúch a to vo výške od 50% až do 70% rozpočtu nákladov. Výška príspevku taktiež závisí aj od typu konkrétnej systémovej poruchy. Pre úspešnú žiadosť o takýto príspevok je však potrebné spĺňať niekoľko aspektov.

unnamed

Dôležité je vedieť zdokladovať prítomnosť vlastných zdrojov, a to v potrebnej výške, minimálne však 30 až 50% z celkových nákladov a ich percentuálna výška sa mení v závislosti od konkrétnej systémovej poruchy. V prípade, že vaša žiadosť o takýto príspevok bude úspešná, na odstránenie systémovej chyby musí bytový dom použiť najprv vlastné zdroje, ktoré je potrebné dokladovať kópiami faktúr a výpisom z účtu s termínmi úhrad konkrétnych faktúr dodávateľovi. Ďalšou dôležitou súčasťou takéhoto príspevku je projektová dokumentácia, ktorá v zmysle zákona musí obsahovať kompletne vypracovaný projekt odstránenia systémovej chyby, odborný posudok v zmysle požiadaviek zákonov a taktiež evidenčný list.